MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

INTERPELACJE 2008-2010

2010-08-02

Interpelacja w sprawie remontu drogi przeciwpożarowej za byłym Hotelem Silesia

2010-07-26

Interpelacja w sprawie likwidacji lub zmiany lokalizacji Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych

2010-07-22

Interpelacja w sprawie wykonania remontu nawierzchni parkingu przy budynku na ulicy Piastów 11(Osiedle 1000-lecia dolne)

2010-07-22

Interpelacja w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Drozdów w Katowicach

2010-07-22

Interpelacja w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Meteorologów w Katowicach

2010-06-30

Interpelacja w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Kazimierza Kluzika

2010-06-30

Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia przy ulicy Piotra Bardowskiego na Osiedlu Witosa

2010-04-26

Interpelacja w sprawie wykonania planów Osiedla Tysiąclecia i rozmieszczania ich na jego terenie.

2010-04-22

Interpelacja w sprawie uporządkowania Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej wraz z jej przedłużeniem, na Osiedlu Tysiąclecia - Górnym

2010-04-22

Interpelacja w sprawie wymiany zadaszenia wiaty na przystanku autobusowym Osiedle Tysiąclecia ? Ośrodek Rehabilitacji

2010-03-25

Interpelacja w sprawie likwidacji starych, nieczynnych słupów niskiego napięcia na Osiedlu 1000-lecia (Górnym) w Katowicach.

2010-03-25

Interpelacja w sprawie montażu lustra drogowego na ulicy Ułańskiej.

2010-03-25

Interpelacja w sprawie przeglądu parkingów przy budynkach na Osiedlu 1000-lecia w Katowicach.

2010-01-25

Interpelacja Pani Radnej z dnia 25.01.2010 r. w sprawie remontu nawierzchni ul. Piotra Skargi w Katowicach.

2010-01-25

Interpelacja Pani Radnej z dnia 25.01.2010 r. w sprawie uzupełnienia oświetlenia na ul. Dolnej.

2010-01-04

Interpelacja w sprawie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Ułańskiej i Chorzowskiej na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

2009-11-30

Interpelacja dot. modernizacji systemu oświetlenia ścieżki dla pieszych wzdłuż Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Oświatowego na Osiedlu Tysiąclecia,

2009-11-30

Interpelacja w sprawie budowy kompleksowego systemu oświetlenia dla Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach.

2009-11-19

Interpelacja w sprawie remontu dachu w Środowiskowym Klubie Wodniacko - Wędkarskim „Maroko” w Katowicach.

2009-10-02

Interpelacja w sprawie kącików dla dzieci w Urzędzie Miasta Katowice i innych jednostkach organizacyjnych podległych miastu

2009-10-02

Interpelacja w sprawie ograniczenia prędkości przez zastosowanie progu zwalniającego przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach

2009-09-29

Interpelacja w sprawie umieszczenia komputera z drukarką oraz dostępem do Internetu w pokoju 311 Urzędu Miasta Katowice

2009-09-28

Interpelacja w sprawie przeglądu płatnych miejsc parkingowych w Katowicach oznaczonych kopertą

2009-09-28

Interpelacja w sprawie wskazania budynku zastępczego dla STE OMEGA w Katowicach

2009-08-28

Interpelacja w sprawie Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w Katowicach

2009-07-28

Interpelacja w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Kombajnistów i Przodowników.

2009-07-20

Interpelacja dot. budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Kombajnistów i Przodowników

2009-07-20

Interpelacja dot. ponownego otwarcia przejazdu kolejowego przy ulicy Szadoka dla ruchu pieszego i samochodowego

2009-07-20

Interpelacja dot. poprawy bezpieczeństwa na ulicy Piastów na osiedlu Tysiąclecia

2009-07-20

Interpelacja dot. remontu nawierzchni ulicy Przodowników

2009-07-20

Interpelacja dot. wykonania nawierzchni ulicy Kombajnistów

2009-06-09

Interpelacja w sprawie działań miasta w celu zachęcenia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do podejmowania studiów na katowickich uczelniach

2009-06-09

Interpelacja w sprawie kanalizacji ulicy Wilcze Kąty

2009-06-09

Interpelacja w sprawie uporządkowania terenu wokół stawu na Osiedlu Tysiąclecia w okolicy sklepu Lidl

2009-06-09

Interpelacja w sprawie ustalenia stanu prawnego oraz uporządkowania stawu pokopalnianego przy zbiegu ulic Ligockiej i Wilcze Kąty

2009-06-09

Interpelacja w sprawie wytyczenia na jednokierunkowym fragmencie ulicy Franciszkańskiej bezkolizyjnego pasa skrętu w prawo wraz z umieszczeniem strzałki warunkowego skrętu

2009-05-14

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni i chodników przy ul. Jabłoniowej

2009-04-27

Interpelacja w sprawie lustra drogowego przy ul. Józefowskiej

2009-04-06

Interpelacja w sprawie porządku w najbliższym otoczeniu budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkól Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach przy ul. Książęcej 27

2009-04-06

Interpelacja w sprawie wyremontowania ulicy Kępowej na odcinku biegnącym od strony ulicy Ligockiej

2008-10-21

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni parkingu i wymiany instalacji oświetleniowej na końcu ulicy Lotnisko.

2008-10-21

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Floriana oraz chodnika od ulicy 1-go Maja do ulicy Stefana Czarnieckiego

2008-10-21

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni ulicy Gawronów od zjazdu z ulicy Kościuszki do ulicy Łabędziej.

2008-09-15

Interpelacja w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na naprawę uszkodzonych elementów budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach spowodowanych zawilgoceniem

2007-09-13

Interpelacja w sprawie wyznaczenia większej liczby lokali wyborczych dostępnych dla osób niepełnosprawnych

2007-04-25

Interpelacja w sprawie powołania jednostki typu Agencja Rozwoju Lokalnego dla miasta Katowice

2007-02-26

Interpelacja w sprawie powołania jednostki typu Agencja Rozwoju Lokalnego dla miasta Katowice