MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

INTERPELACJE 2010-2014

Data: 2014-09-10

Interpelacja BRM.0003.431.2014 z dnia 10.09.2014r., w sprawie nadania bocznej drodze od ul. Medyków im. gen. Mariusza Zaruskiego.

Data: 2014-07-30

Interpelacja BRM.0003.317.2014 z dnia 30.07.2014r., w sprawie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów w mieście Katowice.

Data: 2014-07-29

Interpelacja BRM.0003.290.2014 z dnia 29.07.2014r., w sprawie czystości na plaży nad stawem kąpielowym w Dolinie Trzech Stawów.

Data: 2014-07-29

Interpelacja BRM.0003.291.2014 z dnia 29.07.2014r., w sprawie przeprowadzenie działań mających na celu poprawę czystości na Osiedlu Witosa.

Data: 2014-07-21

Interpelacja BRM.0003.273.2014 z dnia 21.07.2014r., w sprawie monitoringu przy ulicy Przyklinga i Ligęzy

Data: 2014-07-21

Interpelacja BRM.0003.274.2014 z dnia 21.07.2014r., w sprawie pomalowania słupków na końcu ulicy Przyklinga.

Data: 2014-07-21

Interpelacja BRM.0003.275.2014 z dnia 21.07.2014r., w sprawie usunięcia szkód na terenie posesji na ulicy Przyklinga 24

Data: 2014-07-21

Interpelacja BRM.0003.276.2014 z dnia 21.07.2014r., w sprawie działań miasta w zakresie dofinansowania asystentów osób niepełnosprawnych.

Data: 2013-11-27

Interpelacja BRM.0003.620.2013 z dnia 27.11.2013r., w sprawie programu wypożyczalni podręczników szkolnych.

Data: 2013-11-13

Interpelacja BRM.0003.596.2013 z dnia 13.11.2013r., w sprawie nadania im. gen. Mariusza Zaruskiego skwerowi przy ul. Zarańskiego z jednoczesnym utworzeniem leśnego parku edukacyjnego będącego w bezpośrednim sąsiedztwie tej ulicy.

Data: 2013-07-09

Interpelacja BRM.0003.289.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie remontu chodnika ulicy Wodospadów nr 54-66

Data: 2013-07-09

Interpelacja BRM.0003.290.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie malowania ścian przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 85 w Katowicach.

Data: 2013-07-09

Interpelacja BRM.0003.291.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie remontu i modernizacji kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 85 w Katowicach.

Data: 2013-07-09

Interpelacja BRM.0003.292.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie przywrócenia przystanku autobusu linii 674 na ulicę Mickiewicza i Szkolną

Data: 2013-07-09

Interpelacja BRM.0003.293.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie kanalizacji ulic Ścianowa, Chodnikowa, Kochłowicka, Upadowa, Dobrego Urobku, Załęska Hałda, Okrężna i Brygadzistów w Katowicach.

Data: 2013-07-09

Interpelacja BRM.0003.294.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie interwencji dotyczącej transformatora przy ulicy Tomasza.

Data: 2013-07-09

Interpelacja BRM.0003.295.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie remontu chodnika ulicy Grzyśki od numeru 1 do 11.

Data: 2013-07-09

Interpelacja BRM.0003.296.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie dojścia do Przedszkola nr 57 w Katowicach.

Data: 2013-07-03

Interpelacja BRM.0003.280.2013 z dnia 03.07.2013r., w sprawie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów w mieście Katowice.

Data: 2013-03-27

Interpelacja BRM.0003.128.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie toru rolkowego na terenie Doliny Trzech Stawów.

Data: 2013-03-27

Interpelacja BRM.0003.129.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie termomodernizacji i zasiedlenia mieszkań przy ulicy Gliwickiej 192.

Data: 2013-03-27

Interpelacja BRM.0003.130.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie dokończenia rozpoczętych działań na Załęskiej Hałdzie.

Data: 2013-03-27

Interpelacja BRM.0003.131.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie miejsc parkingowych dla zamieszkujących mieszkańców ulicy Stawowej.

Data: 2013-03-27

Interpelacja BRM.0003.132.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Witosa.

Data: 2013-03-27

Interpelacja BRM.0003.133.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie usunięcia wyciętych drzew na ulicy Michała Ossowskiego.

Data: 2013-01-03

Interpelacja BRM.0003.1.2013 z dnia 3.01.2013 r. w sprawie instalacji lustra przy wyjeździe z ulicy Przodowników.

Data: 2013-01-03

Interpelacja BRM.0003.2.2013 z dnia 3.01.2013 r. w sprawie remontu nawierzchni oraz budowy chodników ulicy Świerkowej.

Data: 2013-01-03

Interpelacja BRM.0003.3.2013 z dnia 3.01.2013 r. w sprawie zabezpieczenia terenów po Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice”.

Data: 2013-01-03

Interpelacja BRM.0003.4.2013 z dnia 3.01.2013 r. w sprawie uzupełnienia koszy na śmieci przy ulicach Okrzei i Dunikowskiego.

Data: 2013-01-03

Interpelacja BRM.0003.5.2013 z dnia 3.01.2013 r. w sprawie remontu nawierzchni i chodników na ulicy Okrzei i Dunikowskiego.

Data: 2012-12-19

Interpelacja w sprawie przygotowania wzoru umowy do uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice.

Data: 2012-11-28

Interpelacja BRM.0003.414.2012 z dnia 28.11.2012r., w sprawie działalności kempingu miejskiego w Dolinie Trzech Stawów.

Data: 2012-11-28

Interpelacja BRM.0003.415.2012 z dnia 28.11.2012r., w sprawie sztucznego stoku zakupionego przez MOSIR.

Data: 2012-10-31

Interpelacja BRM.0003.391.2012 z dnia 31.10.2012r., w sprawie budowy kanalizacji przy ul. Kijowskiej

Data: 2012-09-25

Interpelacja BRM.0003.346.2012 z dnia 25.09.2012r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Katowice 2013 na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Prymus”.

Data: 2012-07-25

Interpelacja BRM.0003.232.2012 z dnia 25.07.2012r., w sprawie przeprowadzenia przez Straż Miejską akcji mającej na celu poprawę czystości w Katowicach.

Data: 2012-07-25

Interpelacja BRM.0003.233.2012 z dnia 25.07.2012r., w sprawie przejścia podziemnego przy ul Panewnickiej w Katowicach.

Data: 2012-07-25

Interpelacja BRM.0003.242.2012 z dnia 25.07.2012r., w sprawie sytuacji w Fundacji Gniazdo na ul. Morcinka 19a.

Data: 2012-07-06

Interpelacja BRM.0003.206.2012 z dnia 06.07.2012r. w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Barbary powyżej skrzyżowania z ulicą Fliegera oraz urządzenia przejścia dla pieszych przy tym skrzyżowaniu.

Data: 2012-06-11

Interpelacja BRM.0003.163.2012 z dnia 11.06.2012r., w sprawie wymiany instalacji grzewczej w siedzibie Fundacji Gniazdo oraz w oddziale MOPS na ul. Grażyńskiego 19a.

Data: 2012-05-18

Interpelacja BRM.0003.132.2012 z dnia 11.05.2012r., w sprawie cyfryzacji szkół w mieście Katowice.

Data: 2012-05-11

Interpelacja BRM.0003.133.2012 z dnia 11.05.2012r., w sprawie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej w dzielnicach północnych Katowic.

Data: 2012-05-11

Interpelacja BRM.0003.134.2012 z dnia 11.05.2012r., w sprawie działań miasta Katowice w celu zachęcenia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do podejmowania studiów na katowickich uczelniach.

Data: 2012-04-10

Interpelacja BRM.0003.104.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie remontu fragmentu ulicy Ligockiej.

Data: 2012-04-10

Interpelacja BRM.0003.105.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie miejsc postojowych pod III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza.

Data: 2012-04-10

Interpelacja BRM.0003.106.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie parkingów na ulicy Piastów.

Data: 2012-04-10

Interpelacja BRM.0003.107.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie remontu torowiska na odcinku od przystanku przy Wesołym Miasteczku do Żyrafy.

Data: 2012-04-10

Interpelacja BRM.0003.108.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie chodników przy ulicach Warzywnej i Siennej.

Data: 2012-04-10

Interpelacja BRM.0003.109.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Upadowej

Data: 2012-01-25

Interpelacja BRM.0003.17.2012 z dnia 25.01.2012r., w sprawie dofinansowania aktywnego wypoczynku pracowników Urzędu Miasta Katowice i jednostek mu podległych.

Data: 2012-01-20

Interpelacja BRM.0003.11.2012 z dnia 20.01.2012r., w sprawie niewypłacenia przez Prezydenta Miasta Katowice stypendiów „PRYMUS”.

Data: 2011-11-23

Interpelacja BRM.0003.655.2011 z dnia 23.11.2011r., w sprawie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka na Os. Tysiąclecia.

Data: 2011-11-23

Interpelacja BRM.0003.656.2011 z dnia 23.11.2011r., w sprawie porządku w najbliższym otoczeniu warsztatów Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach.

Data: 2011-11-23

Interpelacja BRM.0003.657.2011 z dnia 23.11.2011r., w sprawie koszy na śmieci na ulicy Franciszkańskiej.

Data: 2011-11-23

Interpelacja BRM.0003.658.2011 z dnia 23.11.2011r., w sprawie monitoringu przy Miejskim Przedszkolu nr 55 w Katowicach.

Data: 2011-10-26

Interpelacja BRM.0003.627.2011 z dnia 26.10.2011r., w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Barbary powyżej skrzyżowania z ulicą Fliegera.

Data: 2011-10-26

Interpelacja BRM.0003.631.2011 z dnia 26.10.2011r., w sprawie potrzeby utworzenia portalu informacyjnego z katowickimi programami dotacyjnymi.

Data: 2011-09-26

Interpelacja BRM.0003.575.2011 z dnia 26.09.2011r., w sprawie ekranów dźwiękochłonnych dla Osiedla Tysiąclecia (ulica Piastów 3, 5, 7 oraz 9)

Data: 2011-09-26

Interpelacja BRM.0003.576.2011 z dnia 26.09.2011r., w sprawie podjęcia działań mających na celu zagospodarowania terenów przy rzece Kłodnicy na odcinku od źródeł do mostu przy ulicy Adwentowicza.

Data: 2011-08-30

Interpelacja BRM.0003.512.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie umieszczenia koszy na śmieci na odcinku ulica Piastów - ulica Mieszka.

Data: 2011-08-30

Interpelacja BRM.0003.513.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie umieszczenia ławek przy ulicy Piastów w Katowicach.

Data: 2011-08-30

Interpelacja BRM.0003.514.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie umieszczenia ławek w wiatach przystanków na ulicy Piastów w Katowicach

Data: 2011-07-20

Interpelacja BRM.0003.437.2011 z dnia 20.07.2011r., w sprawie remontu nawierzchni ulicy Widok.

Data: 2011-06-06

Interpelacja BRM.0003.373.2011 z dnia 06.06.2011 w sprawie hałasu w godzinach nocnych na ul. Gliwickiej

Data: 2011-06-06

Interpelacja BRM.0003.374.2011 z dnia 06.06.2011r., w sprawie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka.

Data: 2011-06-06

Interpelacja BRM.0003.375.2011 z dnia 06.06.2011r., w sprawie remontu schodów w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach.

Data: 2011-06-06

Interpelacja BRM.0003.376.2011 z dnia 06.06.2011r., w sprawie poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Tysiąclecia.

Data: 2011-05-05

Interpelacja BRM.0003.309.2011 z dnia 05.05.2011r., w sprawie montażu regulatorów ciepła w miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach.

Data: 2011-05-05

Interpelacja BRM.0003.310.2011 z dnia 05.05.2011r. w sprawie placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach.

Data: 2011-04-27

Interpelacja BRM.0003.305.2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Johna Baildona w Katowicach.

Data: 2011-04-27

Interpelacja BRM.0003.306.2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie postawienia ławek w dzielnicy Brynów.

Data: 2011-04-27

Interpelacja BRM.0003.307.2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie remontu nawierzchni ulicy Załęska Hałda.

Data: 2011-04-27

Interpelacja BRM.0003.308.2011 z dnia 29.04.2011 r. w sprawie postawienia wiaty oraz ławki na przystanku autobusowym na ulicy Rolnej.

Data: 2011-04-11

Interpelacja BRM.0003.262.2011 z dnia 11.04.2011r., w sprawie uporządkowania terenu w okolicy ulicy M. Dąbrowskiej w Katowicach.

Data: 2011-04-11

Interpelacja BRM.0003.263.2011 z dnia 11.04.2011r., w sprawie remontu schodów łączących ulicę Mikołowską z ulicą księdza Augustyna Kordeckiego.

Data: 2011-04-11

Interpelacja BRM.0003.264.2011 z dnia 11.04.2011r., w sprawie remontu przejazdu kolejowego na ulicy Dobrego Urobku.

Data: 2011-04-11

Interpelacja BRM.0003.265.2011 z dnia 11.04.2011r., w sprawie remontu nawierzchni ulicy M. Dąbrowskiej w Katowicach.

Data: 2011-02-21

Interpelacja BRM.0003.159.2011 z dnia 21.02.2011r., w sprawie remontu ogrodzenia Miejskiego przedszkola nr 55 w Katowicach.

Data: 2011-02-21

Interpelacja BRM.0003.160.2011 z dnia 21.02.2011r., w sprawie remontu, modernizacji, uzupełnienia oświetlenia na ulicach Załęskiej, Dolnej, Przodowników i Kombajnistów

Data: 2011-02-21

Interpelacja BRM.0003.161.2011 z dnia 21.02.2011r., w sprawie ustalenia stanu prawnego oraz podjęcia działań dotyczących przywrócenia funkcji sportowych boisku na ulicy Tysiąclecia.

Data: 2011-02-21

Interpelacja BRM.0003.162.2011 z dnia 21.02.2011r., w sprawie zwiększenia ilości kontenerów na śmieci dla budynków przy ulicy Francuskiej 49,50 i 51

Data: 2011-01-19

Interpelacja nr BRM-0057/92/11 z dnia 19.01.2011 r., w sprawie remontu fragmentu (100metrów) nawierzchni mostu na ulicy Ligockiej

Data: 2011-01-19

Interpelacja nr BRM-0057/93/11 z dnia 19.01.2011 r., w sprawie budowy zunifikowanych stanowisk wędkarskich oraz nowego zespołu pomostów żeglarskich w Środowiskowym Klubie Wodniacko - Wędkarskim 'Maroko' na Osiedlu Tysiąclecia.

Data: 2011-01-14

Interpelacja nr BRM-0057/78/11 z dnia 14.01.2011 r., w sprawie remontu nawierzchni ulicy Gawronów od zjazdu z ulicy Kościuszki do ulicy Łabędziej.

Data: 2011-01-14

Interpelacja nr BRM-0057/79/11 z dnia 14.01.2011 r., w sprawie modernizacji oświetlenia oraz remontu chodnika wokół stawu w Środowiskowym Klubie Wodniacko ? Wędkarskim 'Maroko' na Osiedlu Tysiąclecia.

Data: 2011-01-14

Interpelacja nr BRM-0057/80/11 z dnia 14.01.2011 r. w sprawie ograniczenia prac budowlanych związanych z rozbudową Silesia City Center w godzinach nocnych.

Data: 2011-01-14

Interpelacja nr BRM-0057/81/11 z dnia 14.01.2011 r., w sprawie wymiany elewacji azbestowo - betonowej w Miejskim Przedszkolu nr 55 w Katowicach.

Data: 2010-12-13

Interpelacja w sprawie remontu nawierzchni chodnika od Kościoła Podwyższenia Krzyża do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. na Osiedlu Tysiąclecia

Data: 2010-12-13

Interpelacja w sprawie ustawienia znaku drogowego B-1 przy ulicy gen. Zajączka

Data: 2010-12-13

Interpelacja w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z uchwałą przyjętą na LXVI Sesji Rady Miasta w dniu 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice

Data: 2010-12-07

Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Kępowej od strony wjazdu na ulicę Ligocką