MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

INTERPELACJE 2014-2018

 

Data: 2015-11-12

Interpelacja RI-000742/VII z dnia 12.11.2015r., w sprawie montażu lustra przy wyjeździe z ulicy Sportowej na ulicę Złotą

Odpowiedź na interpelację RI-000742/VII z dnia 12.11.2015r., w sprawie montażu lustra przy wyjeździe z ulicy Sportowej na ulicę Złotą

Data: 2015-11-12

Interpelacja RI-000743/VII z dnia 12.11.2015r., w sprawie montażu lustra przy wyjeździe na ulicę Krzyżową

 

Data: 2015-11-12

Interpelacja RI-000744/VII z dnia 12.11.2015r., w sprawie montażu latarni przy ul. Piastów pomiędzy numerami 5 i 7 na Osiedlu Tysiąclecia

 

Data: 2015-11-12

Interpelacja RI-000745/VII z dnia 12.11.2015r., w sprawie montażu lustra przy ul. Agnieszki 18

 

Data: 2015-11-12

Interpelacja RI-000746/VII z dnia 12.11.2015r., w sprawie remontu studzienek kanalizacyjnych na ulicy Jabłoniowej między numerami 35-40.

 

Data: 2015-11-12

Interpelacja RI-000747/VII z dnia 12.11.2015r., w sprawie parkanu przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego.

 

Data: 2015-11-12

Interpelacja RI-000748/VII z dnia 12.11.2015 r., w sprawie lekcji WF w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację RI-000748/VII z dnia 12.11.2015 r., w sprawie lekcji WF w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach.

Data: 2015-10-29

Interpelacja RI-000715/VII z dnia 29.10.2015r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Odpowiedź na interpelację RI-000715/VII z dnia 29.10.2015r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Data: 2015-07-30

Interpelacja RI-000503/VII z dnia 30.07.2015r., w sprawie wymiany okien w salach Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację RI-000503/VII z dnia 30.07.2015r., w sprawie wymiany okien w salach Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 w Katowicach.

Data: 2015-07-23

Interpelacja RI-000504/VII z dnia 30.07.2015 r., w sprawie remontu przejazdu kolejowego na ulicy Dobrego Urobku.

Odpowiedź na interpelację RI-000504/VII z dnia 30.07.2015 r. w sprawie remontu przejazdu kolejowego na ulicy Dobrego Urobku.


Odpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-000504/VII z dnia 30.07.2015 r., w sprawie remontu przejazdu kolejowego na ulicy Dobrego Urobku.

Data: 2015-07-16

Interpelacja RI-000490-VII z dnia 16.07.2015r., w sprawie remontu nawierzchni i budowy chodników na ulicy pokładowej.

Odpowiedź na interpelację RI-000490/VII z dnia 16.07.2015 r. w sprawie remontu nawierzchni i budowy chodników na ulicy Pokładowej.

Data: 2015-07-02

Interpelacja RI-000456/VII z dnia 02.07.2015r., w sprawie remontu podwórka, chodnika od strony podwórka, klatki schodowej i rynien przy budynku na ulicy Agnieszki 20 w Dzielnicy Dąb.

Odpowiedź na interpelacje RI-000456/VII i RI-000457/VII z dnia 02.07.2015r., w sprawie remontu podwórka, schodów, klatek schodowych w budynkach przy ul. Agnieszki 20 i 25 w Katowicach Dębie.

Data: 2015-07-02

Interpelacja RI-000457/VII z dnia 02.07.2015r., w sprawie remontu podwórka i schodów przy budynku na ulicy Agnieszki 25 w dzielnicy Dąb.

Odpowiedź na interpelacje RI-000456/VII i RI-000457/VII z dnia 02.07.2015r., w sprawie remontu podwórka, schodów, klatek schodowych w budynkach przy ul. Agnieszki 20 i 25 w Katowicach Dębie.

Data: 2015-07-02

Interpelacja RI-000458/VII z dnia 02.07.2015r., w sprawie kładki nad torami kolejowymi na ulicy Pośpiecha, przy Osiedlu Janasa.

Odpowiedź na interpelację RI-000458/VII z dnia 02.07.2015r., w sprawie kładki nad torami kolejowymi na ulicy Pośpiecha, przy Osiedlu Janasa.

Data: 2015-07-02

Interpelacja RI-000459/VII z dnia 02.07.2015r., w sprawie ilości oddziałów klas pierwszych w Gimnazjum nr 15.

Odpowiedź na interpelację RI-000459/VII z dnia 02.07.2015r., w sprawie ilości oddziałów klas pierwszych w Gimnazjum nr 15.

Data: 2015-05-20

Interpelacja RI-000355/VII z dnia 20.05.2015r., w sprawie konkursu architektoniczno ? urbanistycznego dla terenów w rejonie ulic Jankego, Kościuszki, Kolejowa.

Odpowiedź na interpelację RI-000355/VII z dnia 20.05.2015r., w sprawie konkursu architektoniczno ? urbanistycznego dla terenów w rejonie ulic Jankego, Kościuszki, Kolejowa.

Data: 2015-05-14

Interpelacja RI-000349/VII z dnia 14.05.2015r., w sprawie wykonania parkingu przy ul. Bożogrobców w dzielnicy Dąb.

Odpowiedź na interpelację RI-000349/VII z dnia 14.05.2015r., w sprawie wykonania parkingu przy ul. Bożogrobców w dzielnicy Dąb.

Data: 2015-04-29

Interpelacja RI-000330/VII z dnia 29.04.2015r., w sprawie nadania imienia „Ida” obiektowi sportowemu położonemu przy ulicy Kijowskiej w Ligocie ? Panewnikach.

Odpowiedź na interpelację RI-000330/VII z dnia 29.04.2015r., w sprawie nadania imienia „Ida” obiektowi sportowemu położonemu przy ulicy Kijowskiej w Ligocie ? Panewnikach.

Data: 2015-04-15

Interpelacja RI-000284/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie planów związanych z miejscami parkingowymi w Dzielnicy Dąb.

Odpowiedź na interpelację RI-000284/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie planów związanych z miejscami parkingowymi w Dzielnicy Dąb.

Data: 2015-04-15

Interpelacja RI-000285/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie postawienia większej ilości ławek w Parku Kościuszki.

Odpowiedź na interpelację RI-000285/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie postawienia większej ilości ławek w Parku Kościuszki.

Data: 2015-04-15

Interpelacja RI-000286/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie budowy wiaty na przystanku tramwajowym Załęże ? Wiśniowa. w sprawie budowy wiaty na przystanku tramwajowym Załęże ? Wiśniowa.

Odpowiedź na interpelację RI-000286/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie budowy wiaty na przystanku tramwajowym Załęże ? Wiśniowa. w sprawie budowy wiaty na przystanku tramwajowym Załęże ? Wiśniowa.

Data: 2015-04-15

Interpelacja RI-000287/VII z dnia 15.04.2015r.,w sprawie modernizacji przystanku tramwajowego Załęże ? Wiśniowa i Dwór.

Odpowiedź na interpelację RI-000287/VII z dnia 15.04.2015r.,w sprawie modernizacji przystanku tramwajowego Załęże ? Wiśniowa i Dwór.

Data: 2015-04-15

Interpelacja RI-000288/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie remontu nawierzchni ulicy Morelowej.

Odpowiedź na interpelację RI-000288/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie remontu nawierzchni ulicy Morelowej.

Data: 2015-04-15

Interpelacja RI-000289/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie realizacji II etapu inwestycji mającej na celu połączenie ulic Baildona z ulica Gliwicką.

Odpowiedź na interpelację RI-000289/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie realizacji II etapu inwestycji mającej na celu połączenie ulic Baildona z ulica Gliwicką.

Data: 2015-03-26

Interpelacja RI-000229/VII z dnia 26.03.2015r., w sprawie dodatków dla poszczególnych dzielnic w gazecie „Nasze Katowice”.

Odpowiedź na interpelację RI-000229/VII z dnia 26.03.2015r., w sprawie dodatków dla poszczególnych dzielnic w gazecie „Nasze Katowice”.

Data: 2015-03-25

Interpelacja RI-000218/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie budowy boiska ogólnodostępnego na Brynowie.

Odpowiedź na interpelację RI-000218/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie budowy boiska ogólnodostępnego na Brynowie.


Odpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-000218/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie budowy boiska ogólnodostępnego na Brynowie.

Data: 2015-03-25

Interpelacja RI-000219/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie terminów konsultacji wniosków budżetowych z Jednostkami Pomocniczymi

Odpowiedź na interpelację RI-000219/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie terminów konsultacji wniosków budżetowych z Jednostkami Pomocniczymi.

Data: 2015-03-25

Interpelacja RI-000220/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie zakupu skanera/modułu skanera dla Jednostki Pomocniczej nr 8 na Osiedlu Witosa.

Odpowiedź na interpelację RI-000220/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie zakupu skanera/modułu skanera dla Jednostki Pomocniczej nr 8 na Osiedlu Witosa.

Data: 2015-03-16

Interpelacja RI-000195/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie powołania zespołu ds. jednostek pomocniczych.

Odpowiedź na interpelację RI-000195/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie powołania zespołu ds. jednostek pomocniczych.


Odpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-000195/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie powołania zespołu ds. jednostek pomocniczych.

Data: 2015-03-16

Interpelacja RI-000196/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie ogrodzenia placu zabaw na Skwerze Karlika z Kocyndra na Osiedlu Witosa w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację RI-000196/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie ogrodzenia placu zabaw na Skwerze Karlika z Kocyndra na Osiedlu Witosa w Katowicach.

Data: 2015-03-16

Interpelacja RI-000197/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie remontu chodnika na ulicy Agnieszki w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację RI-000197/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie remontu chodnika na ulicy Agnieszki w Katowicach.

Data: 2015-03-16

Interpelacja RI-000198/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie malowania korytarzy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Odpowiedź na interpelację RI-000198/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie malowania korytarzy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Data: 2015-03-16

Interpelacja RI-000199/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie cmentarza komunalnego na Osiedlu Witosa w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację RI-000199/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie cmentarza komunalnego na Osiedlu Witosa w Katowicach.