MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

O MNIE

Urodziłam się w 1976r w Tychach.

     Swoje dzieciństwo i młodość spędziłam w Imielnie, gdzie rodzice aktywnie włączali się w życie publiczne.

      Uczęszczałam do VIII Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie w Katowicach do klasy w poszerzonym programem nauczania języka niemieckiego. Swoją edukację kontynuowałam w Katowicach na Uniwersytecie Śląskim na Wydziale Nauk Społecznych. Tam studiowałam historię na kierunku nauczycielskim, którą zakończyłam uzyskaniem tytułem magistra w roku 2001. Równolegle studiowałam w trybie stacjonarnym politologię na specjalizacji samorząd terytorialny. Studia te zakończyłam obroną pracy w 2003r. W okresie studiów aktywnie uczestniczyłam w działaniach kół naukowych, byłam przewodniczącą Koła Naukowego Integracji Europejskiej oraz autorką kilku publikacji z zakresu integracji europejskiej. Cały mój proces edukacji był związany z Katowicami.

     Po studiach rozpoczęłam pracę jako nauczyciel w historii i języka niemieckiego w Gimnazjum nr 2 im. G. Morcinka w Lędzinach. Od 2003r. pracuję jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji regionalnej w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach. W 2018r. ukonczyłam kurs zarządzania w oświacie. Jestem także ceftyfikowanym coauchem I stopnia EDU COACH ICI.

Lubię podróże, czytanie książek oraz aktywne spędzanie czasu.

Jestem żoną rodowitego katowiczanina Witolda i mamą 11 letniego Bartosza.

   Od lipca 2008r. jestem Radną Rady Miasta Katowice. W latach 2010-2012 pełniłam funkcję Przewodczniczącej Komisji Infrastruktury i Środowiska, zaś w latach 2014-2018 byłam przewodniczacą Komisji Edukacji. Pracowałam w Komisji Polityki Spolecznej i Komisji Rewizyjnej.