MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE 2008-2010

2010-10-28

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację w sprawie zdyscyplinowania klientów Ghost Pubu przy ulicy Jasnej w Katowicach

2010-09-14

Odpowiedź na interpelację w sprawie uporządkowania drogi konduktów pogrzebowych z kościoła św. Jana i Pawła Męczenników na cmentarz w dzielnicy Dąb

2010-09-07

Odpowiedź na interpelację w sprawie zdyscyplinowania klientów Ghost Pubu przy ulicy Jasnej w Katowicach

2010-08-23

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu drogi przeciwpożarowej za byłym Hotelem Silesia

2010-08-13

Odpowiedź na interpelację w sprawie likwidacji lub zmiany lokalizacji Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych

2010-08-12

Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2011 na budowę/zaadoptowanie budynku Miejskiego Domu Kultury na Osiedlu Witosa

2010-08-11

Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania remontu nawierzchni parkingu przy budynku na ulicy Piastów 11(Osiedle 1000-lecia dolne)

2010-08-11

Odpowiedź na interpelację w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Drozdów w Katowicach

2010-08-11

Odpowiedź na interpelację w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Meteorologów w Katowicach

2010-08-13

Odpowiedź na interpelację w sprawie likwidacji lub zmiany lokalizacji Spółdzielni Pracy Surowców Wtórnych

2010-08-12

Odpowiedź na interpelację w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2011 na budowę/zaadoptowanie budynku Miejskiego Domu Kultury na Osiedlu Witosa

2010-08-11

Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania remontu nawierzchni parkingu przy budynku na ulicy Piastów 11(Osiedle 1000-lecia dolne)

2010-08-11

Odpowiedź na interpelację w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Drozdów w Katowicach

2010-08-11

Odpowiedź na interpelację w sprawie wymiany nawierzchni asfaltowej na ulicy Meteorologów w Katowicach

2010-07-16

Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania oświetlenia przy ulicy Piotra Bardowskiego na Osiedlu Witosa

2010-07-07

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu dachu w Środowiskowym Klubie Wodniacko-Wędkarskim „Maroko” w Katowicach

2010-07-07

Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania nawierzchni asfaltowej na ulicy Kazimierza Kluzika

2010-06-11

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację w sprawie likwidacji starych nieczynnych słupów niskiego napięcia na osiedlu 1000 - lecia w Katowicach

2010-05-26

Odpowiedź na interpelację w sprawie uporządkowania al. Księżnej Jadwigi na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

2010-05-12

Odpowiedź na interpelację w sprawie uporządkowania Alei Księżnej Jadwigi Śląskiej wraz z jej przedłużeniem, na Osiedlu Tysiąclecia - Górnym.

2010-05-11

Odpowiedź na interpelację w sprawie wymiany zadaszenia wiaty na przystanku autobusowym Osiedle Tysiąclecia - Ośrodek Rehabilitacji.

2010-05-06

Odpowiedź na interpelację w sprawie wykonania planów Osiedla Tysiąclecia i rozmieszczania ich na jego terenie.

2010-04-12

Odpowiedź na interpelację w sprawie likwidacji starych, nieczynnych słupów niskiego napięcia na Osiedlu 1000-lecia (Górnym) w Katowicach.

2010-04-12

Odpowiedź na interpelację w sprawie przeglądu parkingów przy budynkach na Osiedlu 1000-lecia w Katowicach.

2010-04-08

Odpowiedź na interpelację w sprawie montażu lustra drogowego na ulicy Ułańskiej.

2010-03-12

Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację w sprawie remontu dachu w Środowiskowym Klubie Wodniacko-Wędkarskim „Maroko” w Katowicach.

2010-02-11

Odpowiedź na interpelację w sprawie uzupełnienia oświetlenia na ul. Dolnej w Katowicach.

2010-02-08

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni ul. Piotra Skargi w Katowicach.

2010-01-29

Uzupełnienie odpowiedzi na interpelację w sprawie ograniczenia prędkości przez zastosowanie progu zwalniającego przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka w Katowicach.

2010-01-18

Odpowiedź na interpelacje M. Wieczorek w sprawie modernizacji systemu oświetlenia ścieżki dla pieszych wzdłuż Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno-Oświatowego na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

2010-01-18

Odpowiedź na interpelację Pani Radnej z dnia 3.01.2010 r. w sprawie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Ułańskiej i Chorzowskiej na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach

2009-12-17

Odpowiedź na interpelację dot. modernizacji systemu oświetlenia ścieżki dla pieszych wzdłuż Samodzielnego Ośrodka Rehabilitacyjno- Oświatowego na osiedlu Tysiąclecia

2009-12-16

Odpowiedź na interpelację dot. budowy kompleksowego systemu oświetlenia dla Zespołu Szkół Plastycznych w Katowicach

2009-11-25

Odp. na interpelację dot. remontu dachu w Środowiskowym Klubie Wodniacko-Wędkarskim 'Maroko'

2009-11-20

 Odpowiedź na interpelację dot. remontu parkingu oraz instalacji oświetleniowej ul. Lotnisko w Katowicach

2009-10-28

Odpowiedź na interpelację w sprawie przeglądu płatnych miejsc parkingowych w Katowicach

2009-10-26

Odpowiedź na interpelację w sprawie umieszczenia progu zwalniającego przy Szkole Podstawowej nr 66 im. Korczaka w Katowicach

2009-10-21

Odpowiedź na interpelację w sprawie utworzenia 'kącików dla dzieci' w Urzędzie Miasta Katowice

2009-10-15

Odpowiedź na interpelację w sprawie umieszczenia komputera z drukarką oraz dostępem do Internetu w pokoju 311

2009-10-08

Odpowiedz na interpelację dot. wskazania budynku zastępczego dla Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego 'OMEGA'

2009-09-14

Odpowiedź na interpelację w sprawie dalszego funkcjonowania Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego w budynku przy ul. Bocheńskiego 149

2009-08-20

 Odpowiedź na interpelację w sprawie ustalenia stanu prawnego oraz uporządkowania stawu pokopalnianego przy zbiegu ulic Ligockiej i Wilcze Kąty

2009-08-17

Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Kombajnistów i Przodowników w Katowicach

2009-08-07

Odpowiedź na interpelację w sprawie poprawy bezpieczeństwa ruchu samochodowego i pieszego na ul. Piastów na os. Tysiąclecia w Katowicach.

2009-08-07

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni ul. Kombajnistów w Katowicach.

2009-08-07

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni ul. Przodowników w Katowicach.

2009-08-05

Odpowiedź na interpelację w sprawie ponownego otwarcia przejazdu kolejowego przez ul. Szadoka dla ruchu pieszego i samochodowego.

2009-07-31

Odpowiedź na interpelację dotyczącą budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic Kombajnistów i Przodowników.

2009-06-30

Odpowiedź na interpelację w sprawie dotyczącej stanu prawnego oraz uporządkowania stawu pokopalnianego przy zbiegu ulic Ligockiej i Wilcze Kąty

2009-06-30

Odpowiedź na interpelację w sprawie stanu porządkowego wokół stawu na Osiedlu Tysiąclecia w okolicy sklepu Lidl

2009-06-30

Odpowiedź na interpelację w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach

2009-06-29

Odpowiedź na interpelację w sprawie budowy kanalizacji w ul. Wilcze Kąty

2009-06-25

Odpowiedź na interpelację w sprawie stworzenia miejskiej strategii mającej na celu promowanie śląskiego szkolnictwa wyższego

2009-05-29

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni i chodników przy ul. Jabłoniowej

2009-05-18

Odpowiedź na interpelację w sprawie porządku wokół Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

2009-05-14

Odpowiedź na interpelację w sprawie zainstalowania lustra drogowego w rejonie włączenia drogi wewnętrznej do ulicy Józefowskiej

2009-05-05

Odpowiedź na wniosek w sprawie ograniczenia prędkości przez zastosowanie progów zwalniających na ul. Piotrowickiej

2009-05-04

Odpowiedź na wniosek w sprawie uzupełnienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Franciszkańckiej i Piotrowickiej o zielona strzałkę zezwalającą na skręt warunkowy

2009-04-24

Odpowiedź na interpelacje w sprawie uporządkowania terenu w rejonie budynku warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej w Katowicach

2009-04-20

Odpowiedź na interpelację w sprawie wyremontowania ulicy Kępowej na odcinku biegnącym od strony ulicy Ligockiej

2008-11-13

Odpowiedź na interpelację w sprawie rozbudowy, remontu nawierzchni parkingu i wymiany instalacji oświetleniowej na końcu ulicy Lotnisko

2008-11-12

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni ulicy Floriana oraz chodnika od ul. 1-go Maja do ulicy S. Czarnieckiego w Katowicach

2008-11-10

Odpowiedź na interpelację w sprawie remontu nawierzchni ulicy Gawronów od zjazdu z ulicy Kościuszki do ulicy Łabędziej w Katowicach

2008-10-06

Odpowiedź w sprawie interpelacji nr brm 0057/395/08