MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE 2010-2014

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.431.2014 z dnia 10.09.2014r., w sprawie nadania bocznej drodze od ul. Medyków im. gen. Mariusza Zaruskiego.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.317.2014 z dnia 30.07.2014 r. w sprawie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów w mieście Katowice.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.290.2014 z dnia 29.07.2014 r. w sprawie czystości na plaży nad stawem kąpielowym w Dolinie Trzech Stawów.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.291.2014 z dnia 29.07.2014 r. w sprawie przeprowadzenie działań mających na celu poprawę czystości na Osiedlu Witosa.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.273.2014 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie monitoringu przy ulicy Przyklinga i Ligęzy.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.274.2014 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie pomalowania słupków na końcu ulicy Przyklinga.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.275.2014 z dnia 21.07.2014 r. w sprawie usunięcia szkód na terenie posesji na ulicy Przyklinga 24.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.276.2014 z dnia 21.07.2014r., w sprawie działań miasta w zakresie dofinansowania asystentów osób niepełnosprawnych.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.620.2013 z dnia 27.11.2013r., w sprawie programu wypożyczalni podręczników szkolnych.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.596.2013 z dnia 13.11.2013r., w sprawie nadania im. gen. Mariusza Zaruskiego skwerowi przy ul. Zarańskiego z jednoczesnym utworzeniem leśnego parku edukacyjnego będącego w bezpośrednim sąsiedztwie tej ulicy.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.289.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie remontu chodnika ulicy Wodospadów nr 54-66

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.289.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie remontu chodnika ulicy Wodospadów nr 54-66

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.290.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie malowania ścian przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 85 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.291.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie remontu i modernizacji kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 85 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelacje BRM.0003.292.2013 z dni a09.07.2013r., w sprawie przywrócenia przystanku autobusu linii 674 na ulicę Mickiewicza i Szkolną

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.292.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie przywrócenia przystanku autobusu linii 674 na ulicę Mickiewicza i Szkolną.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.293.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie kanalizacji ulic Ścianowa, Chodnikowa, Kochłowicka, Upadowa, Dobrego Urobku, Załęska Hałda, Okrężna i Brygadzistów w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.294.2013 z dnia 09.07.2013r.,w sprawie interwencji dotyczącej transformatora przy ulicy Tomasza.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.295.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie remontu chodnika ulicy Grzyśki od numeru 1 do 11.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.296.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie dojścia do Przedszkola nr 57 w Katowicach.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.296.2013 z dnia 09.07.2013r., w sprawie dojścia do Przedszkola nr 57 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.280.2013 z dnia 03.07.2013r., w sprawie Gminnych Punktów Zbierania Odpadów w mieście Katowice.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.128.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie toru rolkowego na terenie Doliny Trzech Stawów.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.129.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie termomodernizacji i zasiedlenia mieszkań przy ulicy Gliwickiej 192.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.130.2013 z dnia 27.03.2013r., Interpelacja w sprawie dokończenia rozpoczętych działań na Załęskiej Hałdzie.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.131.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie miejsc parkingowych dla zamieszkujących mieszkańców ulicy Stawowej.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.132.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Witosa.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.133.2013 z dnia 27.03.2013r., w sprawie usunięcia wyciętych drzew na ulicy Michała Ossowskiego.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.1.2013 z dnia 03.01.2012r., w sprawie instalacji lustra przy wyjeździe z ulicy Przodowników.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.2.2013 z dnia 03.01.2013r., w sprawie remontu nawierzchni oraz budowy chodników ulicy Świerkowej.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.3.2013 z dnia 03.01.2013r., w sprawie zabezpieczenia terenów po Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice”.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.2.2013 z dnia 03.01.2013r., w sprawie zabezpieczenia terenów po Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice”.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.3.2013 z dnia 03.01.2013 w sprawie zabezpieczenia terenów po Hucie Metali Nieżelaznych „Szopienice”.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.4.2013 z dnia 03.01.2013r., w sprawie uzupełnienia koszy na śmieci przy ulicach Okrzei i Dunikowskiego.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.5.2013 z dnia 03.01.2013r., w sprawie remontu nawierzchni i chodników na ulicy Okrzei i Dunikowskiego.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.442.2012 z dnia 19.12.2012r., w sprawie przygotowania wzoru umowy do uchwały w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie miasta Katowice.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.414.2012 z dnia 28.11.2012r., w sprawie działalności kempingu miejskiego w Dolinie Trzech Stawów.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.415.2012 z dnia 28.11.2012r., w sprawie sztucznego stoku zakupionego przez MOSIR.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.391.2012 z dnia 31.10.2012r., w sprawie budowy kanalizacji przy ul. Kijowskiej

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.346.2012 z dnia 25.09.2012r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Katowice 2013 na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Prymus”.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.346.2012 z dnia 15.11.2012r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Katowice 2013 na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Prymus”.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.346.2012 z dnia 25.09.2012r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Katowice 2013 na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych „Prymus”.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.232.2012 z dnia 25.07.2012r., w sprawie przeprowadzenia przez Straż Miejską akcji mającej na celu poprawę czystości w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.233.2012 z dnia 25.07.2012r., w sprawie przejścia podziemnego przy ul Panewnickiej w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.242.2012 z dnia 25.07.2012 r. w sprawie sytuacji w Fundacji GNIAZDO na ul. Morcinka 19a.

Odpowiedź na Interpelację BRM.0003.206.2012 z dnia 25.07.2012r., w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Barbary powyżej skrzyżowania z ulicą Fliegera oraz urządzenia przejścia dla pieszych przy tym skrzyżowaniu.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.163.2012 z dnia 11.06.2012r., w sprawie wymiany instalacji grzewczej w siedzibie Fundacji Gniazdo oraz w oddziale MOPS na ul. Grażyńskiego 19a.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.132.2012 z dnia 11.05.2012r.,w sprawie cyfryzacji szkół w mieście Katowice.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.133.2012 z dnia 11.05.2012r., w sprawie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz ciepłowniczej w dzielnicach północnych Katowic.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.134.2012 z dnia 11.05.2012r., w sprawie działań miasta Katowice w celu zachęcenia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych do podejmowania studiów na katowickich uczelniach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.104.2012 z dnia 10.04.2012r. w sprawie remontu fragmentu ulicy Ligockiej.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.105.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie miejsc postojowych pod III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.106.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie parkingów na ulicy Piastów.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.107.2012 z dnia 10.05.2012r., w sprawie remontu torowiska na odcinku od przystanku przy Wesołym Miasteczku do Żyrafy.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.108.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie chodników przy ulicach Warzywnej i Siennej.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.108.2012 z dnia 10.04.2012r., w sprawie chodników przy ulicach Warzywnej i Siennej.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.109.2012 z dnia 10.04.2012r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulicy Upadowej

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.17.2012 z dnia 25.01.2012r., w sprawie dofinansowania aktywnego wypoczynku pracowników Urzędu Miasta Katowice i jednostek mu podległych.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.11.2012 z dnia 20.01.2012r., w sprawie niewypłacenia przez Prezydenta Miasta Katowice stypendiów „PRYMUS”.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.655.2011 z dnia 23.11.2011r., w sprawie parkingu przy Szkole Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka na Os. Tysiąclecia.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.656.2011 z dnia 23.11.2011r., w sprawie porządku w najbliższym otoczeniu warsztatów Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.657.2011 z dnia 23.11.2011r. w sprawie koszy na śmieci na ulicy Franciszkańskiej.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.658.2011 z dnia 23.11.2011r., w sprawie monitoringu przy Miejskim Przedszkolu nr 55 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.627.2011 z dnia 15.11.2011r. w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Barbary powyżej skrzyżowania z ulicą Fliegera.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.631.2011 z dnia 26.10.2011r., w sprawie potrzeby utworzenia portalu informacyjnego z katowickimi programami dotacyjnymi.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.575.2011 z dnia 26.09.2011r., w sprawie ekranów dźwiękochłonnych dla Osiedla Tysiąclecia (ulica Piastów 3, 5, 7 oraz 9).

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.576.2011 z dnia 26.09.2011r., w sprawie podjęcia działań mających na celu zagospodarowania terenów przy rzece Kłodnicy na odcinku od źródeł do mostu przy ulicy Adwentowicza.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.512.2011 oraz BRM.0003.513.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie umieszczenia koszek i ławek na odcinku ul. Piastów-Mieszka I na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.512.2011 oraz BRM.0003.513.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie umieszczenia koszek i ławek na odcinku ul. Piastów-Mieszka I na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.512.2011 oraz BRM.0003.513.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie umieszczenia koszek i ławek na odcinku ul. Piastów-Mieszka I na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.512.2011 oraz BRM.0003.513.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie umieszczenia koszek i ławek na odcinku ul. Piastów-Mieszka I na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.514.2011 z dnia 30.08.2011 w sprawie umieszczenia ławek w wiatach przystanków na ulicy Piastów w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.437.2011 z dnia 20.07.2011 r. w sprawie remontu nawierzchni ulicy Widok.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.373.2011 z dnia 06.06.2011r., w sprawie hałasu w godzinach nocnych na ul. Gliwickiej.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.373.2011 z dnia 6.06.2011 r. w sprawie hałasu w godzinach nocnych na ul. Gliwickiej.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.374.2011 z dnia 06 czerwca 2011r., w sprawie podjazdu dla dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 66 im. J. Korczaka.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.375.2011 z dnia 06.06.2011r., w sprawie remontu schodów w Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.376.2011 z dnia 06.06.2011r., w sprawie poprawy bezpieczeństwa na osiedlu Tysiąclecia.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.309.2011 z dnia 05.05.2011r., w sprawie montażu regulatorów ciepła w miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.310.2011 z dnia 05.05.2011r., w sprawie placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.310.2011 z dnia 05.05.2011r., w sprawie placu zabaw dla Miejskiego Przedszkola nr 88 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.305.2011 z dnia 29.04.2011r., w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Johna Baildona w Katowicach.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.305.2011 z dnia 29.04.2011r., w sprawie montażu progów zwalniających na ulicy Johna Baildona w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.306.2011 z dnia 29.04.2011r., w sprawie postawienia ławek w dzielnicy Brynów.

Odpowiedź uzupełniająca BRM.0003.306.2011 z dnia 29.04.2011r., w sprawie postawienia ławek w dzielnicy Brynów.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.307.2011 z dnia 29.04.2011r., w sprawie remontu nawierzchni ulicy Załęska Hałda.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.308.2011 z dnia 29.04.2011r., w sprawie postawienia wiaty oraz ławki na przystanku autobusowym na ulicy Rolnej.

Odpowiedź na interpelacje BRM.0003.262.2011 i BRM.0003.262.2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie uporządkowania terenu w okolicy ul. M. Dąbrowskiej oraz remontu nawierzchni tej ulicy.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.263.2011 z dnia 11.04.2011r. w sprawie remontu schodów łączących ulicę Mikołowską z ulicą księdza Augustyna Kordeckiego.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.264.2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie remontu przejazdu kolejowego na ulicy Dobrego Urobku.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.264.2011 z dnia 11.04.2011r., w sprawie remontu przejazdu kolejowego na ulicy Dobrego Urobku.

Odpowiedź na interpelacje BRM.0003.262.2011 i BRM.0003.262.2011 z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie uporządkowania terenu w okolicy ul. M. Dąbrowskiej oraz remontu nawierzchni tej ulicy.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.159.2011 z dnia 21.02.2011r., w sprawie remontu ogrodzenia Miejskiego przedszkola nr 55 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.160.2011 z dnia 21.02.2011r., w sprawie remontu, modernizacji, uzupełnienia oświetlenia na ulicach Załęskiej, Dolnej, Przodowników i Kombajnistów.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.161.2011 z dnia 21.02.2011r., w sprawie ustalenia stanu prawnego oraz podjęcia działań dotyczących przywrócenia funkcji sportowych boisku na ulicy Tysiąclecia.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.162.2011 z dnia 21.02.2011r., w sprawie zwiększenia ilości kontenerów na śmieci dla budynków przy ulicy Francuskiej 49,50 i 51

Odpowiedź na interpelację nr BRM-0057/92/11 z dnia 20.01.2011 r., w sprawie remontu fragmentu (100 metrów) nawierzchni mostu na ulicy Ligockiej

Odpowiedź na interpelację nr BRM-0057/93/11 z dnia 19.01.2011r., w sprawie budowy zunifikowanych stanowisk wędkarskich oraz nowego zespołu pomostów żeglarskich w Środowiskowym Klubie Wodniacko ? Wędkarskim 'Maroko' na Osiedlu Tysiąclecia.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM.0003.93.2011 z dnia 20.01.2011r., w sprawie budowy zunifikowanych stanowisk wędkarskich oraz nowego zespołu pomostów żeglarskich w Środowiskowym Klubie Wodniacko ? Wędkarskim „Maroko” na Osiedlu Tysiąclecia

Odpowiedź na interpelację nr BRM-0057/78/11 z dnia 14.01.2011r. w sprawie remontu nawierzchni ulicy Gawronów od zjazdu z ulicy Kościuszki do ulicy Łabędziej.

Odpowiedź na interpelację BRM.0003.79.11 z dnia 14.01.2011 r. w sprawie modernizacji oświetlenia oraz remontu chodnika wokół stawu w Środowiskowym Klubie Wodniacko - Wędkarskim 'Maroko' na Osiedlu Tysiąclecia.

Odpowiedź na interpelację nr BRM-0057/80/11 z dnia 18.01.2011 r., w sprawie ograniczenia prac budowlanych związanych z rozbudową Silesia City Center w godzinach nocnych.

Odpowiedź na interpelacje nr BRM-0057/81/11 z dnia 14.01.2011r., w sprawie wymiany elewacji azbestowo - betonowej w Miejskim Przedszkolu nr 55 w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację nr BRM 0057/27/10 z dnia 13 grudnia 2010 r., w sprawie remontu nawierzchni chodnika w rejonie ulicy Mieszka I w Katowicach.

odpowiedź uzupełniająca na interpelację BRM 0057/27/10 z dnia 13.12.2011r., w sprawie remontu nawierzchni chodnika od Kościoła Podwyższenia Krzyża do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Katowice S.A. na Osiedlu Tysiąclecia.

Odpowiedź na interpelację Pani Radnej Magdaleny Wieczorek z dnia 13 grudnia w sprawie organizacji ruchu na ul. Gen. Zajączka

Odpowiedź na interpelację Państwa Radnych nr BRM 0057/20/10 w sprawie wyjaśnienia kwestii związanych z uchwałą przyjęta na LXVI Sesji Rady Miasta Katowice w dniu 25 października w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

Odpowiedź na interpelację Pani Radnej Magdaleny Wieczorek z dnia 13 grudnia w sprawie zastosowania progów zwalniających na ulicy Kępowej.