MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE 2014-2018

Odpowiedź na interpelację RI-000742/VII z dnia 12.11.2015r., w sprawie montażu lustra przy wyjeździe z ulicy Sportowej na ulicę Złotą

Odpowiedź na interpelację RI-000748/VII z dnia 12.11.2015 r., w sprawie lekcji WF w Szkole Podstawowej nr 15 im. Jana Pawła II w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację RI-000715/VII z dnia 29.10.2015r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Odpowiedź na interpelację RI-000285/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie postawienia większej ilości ławek w Parku Kościuszki.

Odpowiedź na interpelację RI-000286/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie budowy wiaty na przystanku tramwajowym Załęże ? Wiśniowa. w sprawie budowy wiaty na przystanku tramwajowym Załęże ? Wiśniowa.

Odpowiedź na interpelację RI-000287/VII z dnia 15.04.2015r.,w sprawie modernizacji przystanku tramwajowego Załęże ? Wiśniowa i Dwór.

Odpowiedź na interpelację RI-000288/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie remontu nawierzchni ulicy Morelowej.

Odpowiedź na interpelację RI-000289/VII z dnia 15.04.2015r., w sprawie realizacji II etapu inwestycji mającej na celu połączenie ulic Baildona z ulica Gliwicką.

Odpowiedź na interpelację RI-000229/VII z dnia 26.03.2015r., w sprawie dodatków dla poszczególnych dzielnic w gazecie „Nasze Katowice”.

Odpowiedź na interpelację RI-000218/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie budowy boiska ogólnodostępnego na Brynowie.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-000218/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie budowy boiska ogólnodostępnego na Brynowie.

Odpowiedź na interpelację RI-000219/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie terminów konsultacji wniosków budżetowych z Jednostkami Pomocniczymi.

Odpowiedź na interpelację RI-000220/VII z dnia 25.03.2015r., w sprawie zakupu skanera/modułu skanera dla Jednostki Pomocniczej nr 8 na Osiedlu Witosa.

Odpowiedź na interpelację RI-000195/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie powołania zespołu ds. jednostek pomocniczych.

Odpowiedź uzupełniająca na interpelację RI-000195/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie powołania zespołu ds. jednostek pomocniczych.

Odpowiedź na interpelację RI-000196/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie ogrodzenia placu zabaw na Skwerze Karlika z Kocyndra na Osiedlu Witosa w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację RI-000197/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie remontu chodnika na ulicy Agnieszki w Katowicach.

Odpowiedź na interpelację RI-000198/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie malowania korytarzy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Odpowiedź na interpelację RI-000199/VII z dnia 16.03.2015r., w sprawie cmentarza komunalnego na Osiedlu Witosa w Katowicach.