MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI 2010-2014

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.438.2013 z dnia 20.11.2013r., dot: środków finansowych na edukację regionalną.

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.452.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: rozbudowy toru rolkowego istniejącego na Dolinie Trzech Stawów.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.453.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: zakupu stolików w Miejskim Przedszkolu nr 55.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.454.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: remontu ogrodzenia w Miejskim Przedszkolu nr 55.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.455.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: monitoringu przy Miejskim Przedszkolu nr 55.

 

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.457.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: remontu i modernizacji kuchni w Miejskim Przedszkolu nr 85.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.458.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: malowania ścian w Miejskim Przedszkolu nr 85.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.460.2013 z dnia 10.09.2013r. dot: remontu chodnika na ul. Kominka.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.461.2013 z dnia 10.09.2013r., dot:realizacji programu PSIE sprawy.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.462.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: modernizację nadbrzeża Stawu nr 402 'Maroko'

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.464.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: malowania korytarzy w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.466.2013 z dnia 20.11.2013r., dot: stworzenia miejskiej wypożyczalni podręczników szkolnych.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.467.2013 z dnia 09.09.2013r., dot: wymiany instalacji grzewczej w siedzibie Fundacji 'Gniazdo' oraz oddziale MOPS przy ul. Grażyńskiego 19a.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.479.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: cyfryzacji szkół w Katowicach.

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.481.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: wykonania remontu dojścia do Miejskiego Przedszkola nr 57.

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.483.2013 z dnia 09.09.2013r., dot: rewitalizacji rzeki Kłodnica.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.484.2013 z dnia 09.09.2013r., dot: realizacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)'

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.485.2013 z dnia 09.09.2013r., dot: realizacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom'

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.486.2013 z dnia 09.09.2013r.,, dot: realizacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia 'Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom'

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.500.2013 z dnia 10.09.2013r., dot: budowy skateparku w parku Kościuszki.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.501.2013 z dnia 18.11.2013r., dot: wymiany elewacji azbestowo-betonowej w Miejskim Przedszkolu nr 55.

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

 

Odpowiedź na wnioski złożone do budżetu Miasta Katowice na rok 2014 (P. Maśnica)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Witkowicz)

Odpowiedź na wnioski do budżetu miasta Katowice na rok 2014 (P. Wieczorek)

Odpowiedź na wniosek BRM.0003.307.2013 z dnia 18.07.2013r., w sprawie nieudzielenia głosu Mieszkańcom oraz odmowy poddania pod głosowanie wniosków formalnych Radnych na sesji Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca br.

Odpowiedź na wniosek BRM.0003.407.2012 z dnia 19.11.2012r., w sprawie sytuacji finansowej Fundacji Gniazdo.

Odpowiedź na wniosek BRM.0003.284.2012 z dnia 30.08.2012r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2013 (zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania „Streetworking” w ramach Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

Odpowiedź na wniosek BRM.0003.286.2012 z dnia 30.08.2012r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2013 (zabezpieczenie środków na realizacje zadania: prowadzenie placówek wsparcia dziennego w szczególności świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

Odpowiedź na wniosek BRM.0003.287.2012 z dnia 30.08.2012r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2013 (zabezpieczenie środków na dofinansowanie żłobków niepublicznych).

Odpowiedź na wniosek BRM.0003.288.2012 z dnia 30.08.2012r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2013 (zabezpieczenie środków na plac zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 88 w Katowicach).

Odpowiedź na wniosek BRM.0003.289.2012 z dnia 30.08.2012r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2013 (zabezpieczenie środków na malowanie korytarzy w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Odpowiedź na wniosek BRM.0003.290.2012 z dnia 30.08.2012r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2013 (zabezpieczenie środków na wymianę okien w Miejskim Przedszkolu nr 55 w Katowicach.

Odpowiedź na wniosek BRM.0003.291.2012 z dnia 30.08.2012r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2013 (zabezpieczenie środków na organizację festyny przez „Akcent” działający na terenie Osiedla Witosa.

Odpowiedź na wnioski BRM.0003.295.2012 oraz BRM.0003.296.2012 z dnia 30.08.2012r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2013 ( zabezpieczenie środków na realizację projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” oraz „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom oraz meningokokom”. .

Odpowiedź na wnioski BRM.0003.295.2012 oraz BRM.0003.296.2012 z dnia 30.08.2012r., do budżetu Miasta Katowice na rok 2013 ( zabezpieczenie środków na realizację projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” oraz „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom oraz meningokokom”. .

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.510.2011 z dnia 17.10.2011r. w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na rok 2012 środków finansowych na dostosowanie wejścia dla osób niepełnosprawnych do Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego na ulicy Jagielońskiej 19 w Katowicach.

 

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.516.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na rok 2012 środków finansowych na budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na ulicy Przodowników i Kombajnistów.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.517.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na rok 2012 środków finansowych na malowanie korytarzy w III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach.

Odpowiedź na wniosek budżetowy BRM.0003.518.2011 z dnia 30.08.2011r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta Katowice na rok 2012 środków finansowych na budowę placu zabaw przy Miejskim przedszkolu nr 88 w Katowicach.