MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI 2014-2018

  

Odpowiedź na wnioski budżetowe RI-000553-VII z dnia 09.09.2015r., oraz RI-000609-VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na rok 2016 z przeznaczeniem na remont sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Odpowiedź na wniosek budżetowy RI-000613/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2016 środków finansowych na cyfryzację szkół w mieście Katowice.

Odpowiedź na wniosek budżetowy RI-000614/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu i wykonanie przebudowy ul. Tymiankowej.

Odpowiedź na wniosek budżetowy RI-000615/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu i wykonanie przebudowy ul. Wieżowej

Odpowiedź na wniosek budżetowy RI-000617/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta środków na remont ul. Mariackiej w ciągu najbliższych kolejnych dwóch lat budżetowych.

Odpowiedź na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015 r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP (dot. zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie stawki żywieniowej w katowickich ośrodkach opieki dziennej dla dzieci).

Odpowiedź uzupełniająca na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015 r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP.

Odpowiedź uzupełniająca na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP.

Odpowiedź uzupełniająca na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015 r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP.

Odpowiedź uzupełniająca na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP.

Odpowiedź na wnioski budżetowe RI-000553-VII z dnia 09.09.2015r., oraz RI-000609-VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na rok 2016 z przeznaczeniem na remont sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach.