MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

WNIOSKI 2008-2010

2010-08-30

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu uchwały Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych 'Prymus'.

2010-08-02

Wniosek w sprawie przyspieszenia prac remontowych w Środowiskowym Klubie Wędkarsko Wodniackim „Maroko” na Osiedlu Tysiąclecia

2010-08-02

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2011 na budowę/zaadoptowanie budynku Miejskiego Domu Kultury na Osiedlu Witosa

2010-08-02

Wniosek w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2011 na remont okien i elewacji budynku (od strony boiska) IV Liceum Ogólnokształcącego im. Gen. Maczka w Katowicach

2009-09-27

Wniosek z dnia 27 września 2009 r. w sprawie remontu chodnika na ul. Książęcej po stronie numerów nieparzystych

2009-09-15

Wniosek z dnia 15 września 2009 r., dot. zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2010 środków finansowych na modernizację nabrzeża stawu nr 402 „Maroko” w Katowicach

2009-09-15

Wniosek z dnia 15 września 2009 r., dot. zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2010 środków finansowych na remont schodów wejściowych w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach

2009-09-15

Wniosek z dnia 15 września 2009 r., dot. zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2010 środków finansowych na remont szatni i łaźni przy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach

2009-09-15

Wniosek z dnia 15 września 2009 r., dot. zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2010 środków finansowych na wymianę elewacji azbestowo - cementowej w Gimnazjum nr 4 im. Jerzego Ziętka w Katowicach

2009-09-15

Wniosek z dnia 15 września 2009 r., dot. zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2010 środków finansowych na wymianę sprzętu żeglarskiego w Środowiskowym Klubie Wodniacko -Wędkarskim „Maroko” w Katowicach

2009-09-09

Wniosek z dnia 9 września 2009 r., dot. zabezpieczenia środków finansowych na dokończenie wymiany okien w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza

2009-09-09

Wniosek z dnia 9 września 2009 r., dot. zabezpieczenia środków finansowych na remont łaźni i szatni z zamianą tynków oraz malowaniem w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach

2009-09-09

Wniosek z dnia 9 września 2009 r., dot. zabezpieczenia środków finansowych na renowację bocznych drzwi auli w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach

2009-04-20

Wniosek w sprawie uzupełnienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej i Piotrowickiej o zielona strzałkę zezwalającą na skręt warunkowy

2009-04-20

Wniosek w sprawie ograniczenia prędkości przez zastosowanie progów zwalniających na ul. Piotrowickiej

2009-04-19

Wniosek w sprawie uzupełnienia sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Franciszkańskiej i Piotrowickiej o zieloną strzałkę zezwalającą na skręt warunkowy

2007-03-26

Wniosek w sprawie inicjatywy uchwałodawczej dotyczącej opracowania Programu Rozwoju Oświaty Miasta Katowice