MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

FacebookTwitter

WNIOSKI 2014-2018

     

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000608/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2016 środków finansowych na podwyżki za wychowawstwo dla nauczycieli katowickich placówek oświatowych.

 

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000609/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2016 środków finansowych na remont sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach

Odpowiedź na wnioski budżetowe RI-000553-VII z dnia 09.09.2015r., oraz RI-000609-VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na rok 2016 z przeznaczeniem na remont sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach.

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000610/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2016 środków finansowych na rozbudowę istniejącego na Dolinie Trzech Stawów toru rolkowego oraz związanej z nim infrastruktury.

 

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000611/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2016 środków finansowych na malowanie korytarzy w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach

 

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000612/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2016 środków finansowych na edukację regionalną w mieście Katowice.

 

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000613/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2016 środków finansowych na cyfryzację szkół w mieście Katowice.

Odpowiedź na wniosek budżetowy RI-000613/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta na rok 2016 środków finansowych na cyfryzację szkół w mieście Katowice.

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000614/Vii z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu i wykonanie przebudowy ul. Tymiankowej.

Odpowiedź na wniosek budżetowy RI-000614/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu i wykonanie przebudowy ul. Tymiankowej.

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000615/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu i wykonanie przebudowy ul. Wieżowej

Odpowiedź na wniosek budżetowy RI-000615/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków na przygotowanie projektu i wykonanie przebudowy ul. Wieżowej

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000616/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków na opracowanie projektu i przeprowadzenie modernizacji targowiska miejskiego na pl. Miarki

 

Data: 2015-09-10

Wniosek budżetowy RI-000617/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta środków na remont ul. Mariackiej w ciągu najbliższych kolejnych dwóch lat budżetowych.

Odpowiedź na wniosek budżetowy RI-000617/VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia w budżecie miasta środków na remont ul. Mariackiej w ciągu najbliższych kolejnych dwóch lat budżetowych.

Data: 2015-09-09

Wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015 r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP.

Odpowiedź na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015 r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP (dot. zabezpieczenia środków finansowych na zwiększenie stawki żywieniowej w katowickich ośrodkach opieki dziennej dla dzieci).

Odpowiedź uzupełniająca na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015 r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP.

Odpowiedź uzupełniająca na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP.

Odpowiedź uzupełniająca na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015 r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP.

Odpowiedź uzupełniająca na wnioski RI-000553/VII z dnia 09.09.2015r., do budżetu miasta Katowice na 2016 rok złożone przez Klub Radnych PO RP.

Odpowiedź na wnioski budżetowe RI-000553-VII z dnia 09.09.2015r., oraz RI-000609-VII z dnia 10.09.2015r., w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta na rok 2016 z przeznaczeniem na remont sanitariatów w III Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Katowicach.